Op deze pagina kan je diverse publicaties en bekendmakingen van de gemeente en OCMW Gavere raadplegen. Zoek via de kalender of via het zoekvenster (rechts bovenaan deze pagina).

Wat vind je hier terug?

  • agenda’s, besluitenlijsten en notulen van de gemeente- en OCMW-raad en gemeenteraadscommissies
  • besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau

Wat kan je niet raadplegen?

  • besloten zittingen van gemeente- en OCMW-raad of gemeenteraadscommissies
  • informatie die omwille van de uitzonderingsgronden (bv. privacy) niet openbaar kan worden gemaakt
Beleidsdocumenten, reglementen en verordeningen
De beleidsdocumenten, reglementen en verordeningen zijn beschikbaar op onze website onder rubriek Beleid.
 

Inzage en klachten

Wil je een beslissing die op de besluitenlijst is vermeld inkijken? Neem contact op met de dienst administratieve organisatie via administratie@gavere.be.

Een klacht indienen tegen een besluit kan bij het Agentschap Binnenlands Bestuur:

  • bij voorkeur via het digitaal klachtenformulier;
  • via aangetekende e-mail op het adres binnenland@vlaanderen.be;
  • via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht aan: de toezichthoudende overheid p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site - Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

Meer informatie over het indienen van een klacht vind je op de Klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Meer weten
Wil je graag op de hoogte blijven van de data en de agenda's van de gemeenteraad en OCMW-raad? Abonneer je dan op nieuwsbrief van de gemeente en het OCMW.

Voor hulp of verdere vragen over deze toepassing kan je de dienst administratieve organisatie contacteren via administratie@gavere.be.